OBCHODNÍ PODMÍNKY

DOVAST s.r.o.

se sídlem Štrossova 239, 530 03 Pardubice

identifikační číslo: 28800940

DIČ: CZ28800940

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, C 28131

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

https://www.sterilovanajidla.cz

1) Všeobecná ustanovení

Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami prodávajícího. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které vyplývají z občanského zákoníku a jsou pro obě strany závazné.

2) Objednávka

Kupující může objednávku zaslat pomocí nákupního košíku.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři - jméno, příjmení, úplná adresa (včetně PSČ a části města), telefon a e-mail (při registraci do systému).

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy je třeba potvrzení objednávky prodávajícím. Zákazník je vždy o přijetí a následném odeslání objednávky informován e-mailem, který uvedl v objednávce.

Objednávky jsou přijímány 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí v objednávce Vás budeme neprodleně kontaktovat.
Objednávku je možné e-mailem nebo písemně stornovat nebo změnit její obsah z registračního e-mailu nebo korespondenční adresy.

3) Doprava

Objednané zboží doručujeme naším dovozem, Českou poštou a PPL. Obvykle je zásilka doručena do 24 hodin od odeslání. Po odeslání objednávky Vás informujeme e-mailem na Vámi zadanou adresu. Při objednávce po Pardubicích dopravu neúčtujeme.

Cena dopravného za objednávku po celé ČR je:

Česká pošta: 150 Kč vč. DPH

+ 50 Kč vč. DPH v případě dobírky

PPL: 150 Kč vč. DPH

+ 50 Kč vč. DPH v případě dobírky

Cena dopravného za objednávku po celém Slovensku:

PPL: 150,- Kč vč. DPH + 50,- Kč vč. DPH v případě dobírky

ČP: účtuje se dle platného cenílku ČP v závislosti na velikosti a váze balíku4) Forma úhrady

Za dovezené zboží se platí v hotovosti řidiči zásilkové služby nebo předem bankovním převodem.


5) Storno objednávky, zrušení objednávky, změna objednávky

• Zákazník má právo zrušit objednávku do doby, než bude přijata ke zpracování, nejpozději však do 2 hodin od přijetí objednávky systémem.
• Zákazník musí v takovém případě oznámit záměr zrušení objednávky telefonicky nebo e-mailem a uvést ID objednávky.
• ID objednávky obdrží zákazník v potvrzovacím e-mailu bezprostředně po přijetí objednávky.
• Prodejce si vyhrazuje právo objednávku zrušit nebo upravit, za předpokladu, že:

  • 1. se podstatně změnila cena zboží, popř. objednané zboží není dlouhodobě dostupné
  • 2. zákazník nedodržel tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo s nimi nesouhlasil nebo
  • 3. v minulosti opakovaně nepřevzal výrobky.
• O zrušení objednávky ze strany dodavatele je dodavatel povinen o této skutečnosti informovat zákazníka na některý z uvedených kontaktů.

6) Reklamační řád

Naším cílem je vyřešit reklamaci vždy k Vaší spokojenosti.

Reklamační řád vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě.


Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním

• Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním stvrzuje zákazník odesláním objednávky, provedením platby převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem.
• Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od prodejce, dopravce, případně vyzvednuto na naší výrobně hotových jídel.

Povinností zákazníka je překontrolování zboží, je-li v pořádku a nepoškozené !!!

• Každá zásilka je pojištěná, proto je zákazník povinen zkontrolovat dodávku, není-li viditelně poškozena nebo poničena.
• Pokud je zásilka poničena při dopravě, zákazník nepřijme zásilku a neprodleně kontaktuje obchodníka.
• Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím nebo neobdržel se zásilkou fakturu - daňový doklad, je povinen ihned informovat obchodníka, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.


Uplatnění reklamace

• K reklamačnímu řízení bude přijato pouze kompletní zboží s přiloženým dokladem o koupi, fakturou či jiným dokladem stvrzujícím nákup u prodejce. Reklamaci je možné uplatnit e-mailem nebo telefonicky a to na adrese: DOVAST s.r.o. Štrossova 239, 530 03 Pardubice

7) Dodací lhůta

Zboží Vám dodáme do 7. dní od objednávky. Přihlížíme k Vašim požadavkům uvedených v poznámce při objednávce, pokud nám to logistické požadavky dovolují. Pokud to je možné, rádi Vám vždy výjdeme vstříc.

8) Čtrnáct dní na změnu názoru na koupi

Doba, během které mohou spotřebitelé odstoupit od kupní smlouvy je 14 dní od obdržení zboží.

9) Záverečná ustanovení

•  Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

•  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

•  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

•  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.


V Pardubicích dne 30. března 2019