Osobní odběr našich masových konzerv De Lux a sterilovaných jídel

Provozní doba výdejny od 1.ledna do 31. zaří 2019

Pondělí - Čtvrtek :  dopoledne 8:00 -12:00 a odpoledne 12:30 - 15:00 

Pátek:  8:00 - 13:00 hodin

V jiném čase mimo otevírací hodiny výdejny našich konzerv možno objednat vyzvednutí v provozní kanceláři, konzervárny DOVAST s.r.o. Štrossova 239 Pardubice , Bílé předměstí, pod FN nemocnicí, v areálu veterinární kliniky po předešlé telefonické domluvě na čísle expedientky e-shopu +420773971196, možno i v jiném časovém období včetně víkendů a svátků.

GPS: 50.0352458°N, 15.7894375°E  souřadnice výdejny konzerv

www.youtube.com/watch?v=ckNiZnxScwUVideo navigace příjezdu k nám do výdejny konzerv: www.youtube.com/watch?v=ckNiZnxScwU

 

 

Veškeré Vaše objednávky vyřizujeme do 7 dnů k Vám

 

Sledování poštovních zásilek PPL - ČESKÁ POŠTA

 

Obchodní podmínky

 

Výroba, obchod a služby

DOVAST s.r.o.

se sídlem Štrossova 239, Pardubice, 530 2

identifikační číslo: 28800940

DIČ: CZ28800940, Detail plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Hradci Králové, C 28131

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

https://www.sterilovanajidla.cz 

 

 

1) Všeobecná ustanovení

Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s Obchodními  podmínkami prodávajícího. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí  těmito obchodními podmínkami, které vyplývají z občanského zákoníku a  jsou pro obě strany závazné.

2) Objednávka

Kupující může objednávku zaslat pomocí nákupního košíku.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je  vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v  objednávkovém formuláři – jméno, příjmení, úplná adresa (včetně PSČ a  části města), telefon a e-mail. ( Při registraci do systému )

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem  internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným  bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.    

Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní  smlouva posléze vzniká dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy je třeba  potvrzení objednávky prodávajícím. Zákazník je vždy o přijetí a  následném odesláním objednávky informován e-mailem, který uvedl v  objednávce.

Objednávky jsou přijímány 7 dní v týdnu vždy každý den 24 hodin do 00:00 hod V případě jakýchkoliv nesrovnalostí v objednávce Vás budeme  neprodleně kontaktovat.
Objednávku je možné e-mailem nebo písemně stornovat nebo změnit její obsah z registračního e-mailu nebo korespondenční adresy

3) Doprava

Objednané zboží doručujeme našim dovozem, Českou poštou,  PPL. Obvykle je zásilka doručena do 24  hodiny od odeslání. Před odesláním objednávky Vás informujeme e-mailem na Vámi zadanou adresu.  Při objednávce po Pardubicích dopravu neůčtujeme. Cena dopravného po celé ČR je 150 Kč vč. DPH za balík a 50 Kč vč. DPH doběrečné službou PPL a 120 Kč vč. DPH a 50 Kč dobírka službou Česká pošta.

4) Forma úhrady

Za dovezené zboží se platí v hotovosti řidiči zásilkové služby nebo předem bankovním převodem

5) Storno objednávky, zrušení objednávky, změna  objednávky

 • Zákazník má právo zrušit objednávku do doby, než  bude přijata ke zpracování, nejpozději však do 2 hodin od přijetí objednávky  systémem.
 • Zákazník musí v takovém případě oznámit záměr  zrušení objednávky telefonicky nebo e-mailem a uvést ID objednávky.
 • ID objednávky obdrží zákazník v potvrzovacím  e-mailu bezprostředně po přijetí objednávky.
 • Prodejce si vyhrazuje právo objednávku zrušit nebo  upravit, za předpokladu, že:
  • 1.se podstatně změnila cena zboží, popř. objednané  zboží není dlouhodobě dostupné
  • 2.zákazník nedodržel tyto Všeobecné obchodní  podmínky nebo s nimi nesouhlasil nebo
  • 3.v minulosti opakovaně nepřevzal výrobky.
 • O zrušení objednávky ze strany dodavatele je  dodavatel povinen o této skutečnosti informovat zákazníka na některý z uvedených  kontaktů.

6) REKLAMAČNÍ ŘÁD

Naším cílem je vyřešit  reklamaci vždy k Vaší spokojenosti.

Reklamační řád vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se  pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě.

Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním

• Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním stvrzuje  zákazník odesláním objednávky, provedením platby převzetím zboží od  přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem.
• Převzetím zboží  se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od prodejce, dopravce, případně  vyzvednuto na naší výrobně hotových jídel
Povinností zákazníka je překontrolování zboží je-li v pořádku a nepoškozené !!!  

• Každá zásilka je pojištěná, proto je zákazník povinen  zkontrolovat dodávku, není-li viditelně poškozena nebo poničena.
• Pokud je zásilka poničena při dopravě, zákazník nepřijme zásilku a  neprodleně kontaktuje obchodníka.
• Pokud zákazník zjistí  jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím nebo neobdržel se  zásilkou fakturu - daňový doklad, je povinen ihned informovat obchodníka, pokud  tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude  uznána.


Uplatnění reklamace

• K reklamačnímu řízení bude přijato pouze kompletní zboží s  přiloženým dokladem o koupi, fakturou či jiným dokladem stvrzujícím nákup u  prodejce. Reklamaci je možné uplatnit e-mailem nebo telefonicky a to na  adrese: DOVAST s.r.o.Štrossova 239 Pardubice

7) Dodací lhůta

Zboží Vám dodáme 7 dní od objednávky. Přihlížíme k Vašim požadavkům uvedených v poznámce při objednávce, pokud nám to logistické požadavky dovolují. Pokud to je možné, rádi Vám vždy výjdeme vstříc

 

8) Čtrnáct dní na změnu názoru na koupi

Doba, během které mohou spotřebitelé odstoupit od kupní smlouvy je 14 dní od obdržení zboží

9) Záverečná ustanovení

-  Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

-  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

-  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

-  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.